دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/09/08
ساعت 18:16 2839 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2787 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8 % درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/11/27
ساعت 18:17 2974 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.9 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه