دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/12/18
ساعت 20:19 3083 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2950 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.31% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/11/27
ساعت 18:17 2974 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.9 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه