دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
ساعت 18:12 7476 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7483 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %0.093- درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/11/27
ساعت 18:17 2974 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.9 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه