دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06
ساعت 18:45 3011 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3119 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.46% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/11/27
ساعت 18:17 2974 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2730 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.9 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه