دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/23
ساعت 14:48 5605 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4652 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/11/26
ساعت 19:08 3133 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2759 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 13.55 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه