دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/05/12
ساعت 16:04 8166 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8470 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.6-% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/11/26
ساعت 19:08 3133 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2759 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 13.55 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه