دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/09/02
ساعت 17:55 2872 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2923 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.7- درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/11/26
ساعت 19:08 3133 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2759 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 13.55 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه