دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/06/27
ساعت 15:43 7464 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7484 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -2.3 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/11/26
ساعت 19:08 3133 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2759 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 13.55 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه