دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/02/26
ساعت 14:42 7196 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5516 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 30.5 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/11/26
ساعت 19:08 3133 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2759 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 13.55 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه