دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/12/15
ساعت 19:23 3042 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2887 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل % 5.4 درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/11/03
ساعت 18:50 2971 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3019 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.6- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه