دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1398/11/01
ساعت 19:01 2886 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3129 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 7.7- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه