دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/10/29
ساعت 19:27 2992 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3099 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.5%- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه