دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/10/29
ساعت 19:27 2992 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3099 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.5%- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه