دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/10/27
ساعت 19:11 2940 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2996 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.87%- درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/10/29
ساعت 19:27 2992 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3099 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.5%- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه