دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29
ساعت 18:40 3385 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2958 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 12.6% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/10/28
ساعت 18:19 3040 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2960 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه