دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 20:56 3937 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3444 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 14.3% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/10/28
ساعت 18:19 3040 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2960 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه