دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/07/06
ساعت 14:21 7058 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7245 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.64-% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/10/28
ساعت 18:19 3040 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2960 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه