دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/10/28
ساعت 18:19 3040 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2960 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه