دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/10/26
ساعت 19:05 2902 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2999 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.2 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/10/28
ساعت 18:19 3040 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2960 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه