دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/06/27
ساعت 15:43 7464 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7484 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -2.3 % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25
ساعت 18:55 3076.6 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2914 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.5 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه