دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/09/02
ساعت 17:55 2872 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2923 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.7- درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25
ساعت 18:55 3076.6 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2914 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.5 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه