دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/02/26
ساعت 14:42 7196 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5516 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 30.5 % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25
ساعت 18:55 3076.6 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2914 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.5 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه