دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/11/01
ساعت 19:10 3331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2957 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 11.2% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25
ساعت 18:55 3076.6 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2914 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.5 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه