دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/12/13
ساعت 20:47 3008 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2981 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.8% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/25
ساعت 18:55 3076.6 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2914 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.5 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه