دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/09/04
ساعت 17:58 2852 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2893 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.4- درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/24
ساعت 18:11 3133 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2938 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %6.22 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه