دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/05/01
ساعت 15:07 7897 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8176 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.5-% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19
ساعت 19:23 2888 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3008 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.9- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه