دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1401/05/15
ساعت 16:54 8723 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8015 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.83% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19
ساعت 19:23 2888 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3008 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.9- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه