دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/30
ساعت 00:45 4066 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4101 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -.85% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19
ساعت 19:23 2888 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3008 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.9- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه