دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/02/26
ساعت 14:42 7196 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5516 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 30.5 % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19
ساعت 19:23 2888 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3008 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.9- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه