دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/09/02
ساعت 17:55 2872 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2923 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.7- درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/19
ساعت 19:23 2888 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3008 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.9- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه