دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02
ساعت 14:22 7623 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7334 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.94 درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/18
ساعت 18:09 3039 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2951 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %2.9 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه