دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/02/25
ساعت 15:23 7078 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5516 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 28 % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/18
ساعت 18:09 3039 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2951 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %2.9 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه