دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/10/16
ساعت 17:51 2597 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2871 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.5-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه