دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/10/16
ساعت 17:51 2597 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2871 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.5-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه