دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/26
ساعت 00:52 4020 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3405 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/10/16
ساعت 17:51 2597 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2871 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.5-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه