دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/23
ساعت 14:48 5605 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4652 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/10/16
ساعت 17:51 2597 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2871 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.5-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه