دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1399/09/04
ساعت 17:58 2852 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2893 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.4- درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/10/14
ساعت 17:59 2895 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2923 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.9-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه