دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/07/04
ساعت 15:43 6543 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6990 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 6.39- درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/10/14
ساعت 17:59 2895 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2923 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.9-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه