دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/12/10
ساعت 18:40 3113 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2882 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/10/14
ساعت 17:59 2895 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2923 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.9-% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه