دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/12
ساعت 18:11 2946 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2983 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.25- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه