دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/06/30
ساعت 15:31 7157 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6908 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %3.47 درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/12
ساعت 18:11 2946 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2983 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.25- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه