دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/12/07
ساعت 19:45 2972 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2887 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %2.86 درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/12
ساعت 18:11 2946 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2983 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.25- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه