دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/05/12
ساعت 16:04 8166 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8470 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.6-% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/12
ساعت 18:11 2946 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2983 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.25- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه