دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22
ساعت 15:27 5129 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4695 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.2% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/10/12
ساعت 18:11 2946 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2983 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.25- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه