دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/06/30
ساعت 15:31 7157 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6908 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %3.47 درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11
ساعت 18:19 2853 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3018 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %5.78- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه