دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11
ساعت 18:19 2853 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3018 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %5.78- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه