دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/05/12
ساعت 16:04 8166 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8470 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.6-% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11
ساعت 18:19 2853 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3018 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %5.78- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه