دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/09/09
ساعت 18:25 2823 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2834 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/10/11
ساعت 18:19 2853 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3018 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %5.78- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه