دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1398/10/10
ساعت 18:40 2962 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2988 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %0.87- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه