دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/11/01
ساعت 19:10 3331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2957 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 11.2% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/29
ساعت 19:20 2832 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2803 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.024 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه