دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/12/09
ساعت 19:12 3175 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2830 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 12% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/29
ساعت 19:20 2832 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2803 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.024 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه