دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/09/09
ساعت 18:25 2823 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2834 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- % درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/29
ساعت 19:20 2832 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2803 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.024 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه