دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22
ساعت 15:27 5129 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4695 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.2% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/29
ساعت 19:20 2832 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2803 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.024 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه