دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/05/12
ساعت 16:04 8166 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8470 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.6-% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28
ساعت 18:27 2915 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2859 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.92 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه