دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28
ساعت 18:27 2915 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2859 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.92 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه