دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/12/07
ساعت 19:45 2972 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2887 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %2.86 درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28
ساعت 18:27 2915 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2859 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.92 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه