دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/06/31
ساعت 14:04 7312 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6833 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %6.55 درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/09/28
ساعت 18:27 2915 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2859 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %1.92 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه