دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22
ساعت 15:27 5129 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4695 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.2% درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1398/09/27
ساعت 18:11 2915 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2840 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه