دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/09/12
ساعت 18:20 2919 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2752 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.72% درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1398/09/27
ساعت 18:11 2915 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2840 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه