دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/09/09
ساعت 18:25 2823 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2834 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- % درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1398/09/26
ساعت 18:56 2946 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2851 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.3 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه