دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29
ساعت 18:40 3385 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2958 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 12.6% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/09/25
ساعت 17:05 2747 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2867 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.19- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه