دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/09/25
ساعت 17:05 2747 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2867 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.19- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه