دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/09/25
ساعت 17:05 2747 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2867 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.19- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه