دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/15
ساعت 18:39 2753 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2594 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 6.1 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه