دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13
ساعت 18:02 2797 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2872 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه