دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13
ساعت 18:02 2797 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2872 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه