دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13
ساعت 18:02 2797 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2872 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه