دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13
ساعت 18:02 2797 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2872 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.6- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه