دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/06/27
ساعت 15:43 7464 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7484 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -2.3 % درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/01
ساعت 18:55 2814 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2744 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه