دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
ساعت 18:12 7476 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7483 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %0.093- درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/01
ساعت 18:55 2814 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2744 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه