دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/12/18
ساعت 20:19 3083 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2950 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.31% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/01
ساعت 18:55 2814 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2744 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه