دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/09/08
ساعت 18:16 2839 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2787 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8 % درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/09/01
ساعت 18:55 2814 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2744 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه