دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/08/30
ساعت 18:59 2836 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2783 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه