دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/10/26
ساعت 19:05 2902 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2999 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.2 % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/08/30
ساعت 18:59 2836 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2783 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه