دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/11/01
ساعت 19:10 3331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2957 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 11.2% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/08/30
ساعت 18:59 2836 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2783 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه