دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/08/30
ساعت 18:59 2836 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2783 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه