دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/08/27
ساعت 18:53 2676 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2634 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.59% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه