دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/23
ساعت 14:48 5605 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4652 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/08/27
ساعت 18:53 2676 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2634 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.59% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه