دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/08/23
ساعت 18:17 2945 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2609 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %11.4 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه