دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/08/23
ساعت 18:17 2945 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2609 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %11.4 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه