دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1398/08/23
ساعت 18:17 2945 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2609 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %11.4 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه