دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/02/25
ساعت 15:23 7078 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5516 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 28 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/08/18
ساعت 18:05 3114 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2777 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.8% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه