دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1401/05/15
ساعت 16:54 8723 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8015 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.83% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/08/18
ساعت 18:05 3114 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2777 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.8% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه