دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/08/01
ساعت 00:46 3987 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3927 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.52% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/08/18
ساعت 18:05 3114 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2777 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.8% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه