دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/06/31
ساعت 14:04 7312 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6833 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %6.55 درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/08/18
ساعت 18:05 3114 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2777 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.8% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه