دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/08/17
ساعت 20:02 2891 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2831 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه