دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/10/27
ساعت 19:11 2940 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2996 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.87%- درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/08/17
ساعت 20:02 2891 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2831 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه