دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 20:56 3937 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3444 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 14.3% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/08/17
ساعت 20:02 2891 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2831 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه