دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/08/17
ساعت 20:02 2891 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2831 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه