دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/06/25
ساعت 16:23 6913 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7820 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %11.59- درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08
ساعت 00:20 3485 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2844 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17.19% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه