دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
ساعت 18:12 7476 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7483 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %0.093- درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08
ساعت 00:20 3485 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2844 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17.19% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه