دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06
ساعت 18:45 3011 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3119 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.46% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08
ساعت 00:20 3485 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2844 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17.19% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه