دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/12/18
ساعت 20:19 3083 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2950 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.31% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08
ساعت 00:20 3485 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2844 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17.19% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه