دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/09/08
ساعت 18:16 2839 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2787 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.8 % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/08/08
ساعت 00:20 3485 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2844 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17.19% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه