دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03
ساعت 13:58 7121 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6510 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.4 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه