دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/23
ساعت 14:48 5605 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4652 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03
ساعت 13:58 7121 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6510 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.4 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه