دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1398/07/03
ساعت 13:58 7121 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6510 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.4 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه