دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/12/09
ساعت 19:12 3175 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2830 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 12% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/06/10
ساعت 15:38 7952 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7604 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه