دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/09/09
ساعت 18:25 2823 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2834 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- % درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/06/10
ساعت 15:38 7952 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7604 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه