دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/05/12
ساعت 16:04 8166 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8470 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.6-% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/06/10
ساعت 15:38 7952 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7604 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه