دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/02/26
ساعت 14:42 7196 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5516 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 30.5 % درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/06/10
ساعت 15:38 7952 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7604 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه