دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02
ساعت 14:22 7623 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7334 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.94 درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/06/10
ساعت 15:38 7952 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7604 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.5 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه