دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/06/09
ساعت 15:49 7987 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7326 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه