دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25
ساعت 01:24 4545 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3658 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %19.51 درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/06/09
ساعت 15:49 7987 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7326 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه