دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1398/06/09
ساعت 15:49 7987 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7326 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه