دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/11/02
ساعت 18:41 3005 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2884 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.2% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/06/08
ساعت 15:54 7884 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7279 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه