دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25
ساعت 01:24 4545 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3658 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %19.51 درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/06/08
ساعت 15:54 7884 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7279 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه