دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1397/01/23
ساعت 00:41 3978 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4306 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.2- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه