دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1397/01/23
ساعت 00:41 3978 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4306 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.2- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه