دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/11/01
ساعت 19:10 3331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2957 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 11.2% درصد
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1397/01/23
ساعت 00:41 3978 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4306 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.2- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه