دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/07/06
ساعت 14:21 7058 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7245 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.64-% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/04/23
ساعت 16:08 7644 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7776 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.7- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه