دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/04/23
ساعت 16:08 7644 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7776 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.7- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه