دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/04/23
ساعت 16:08 7644 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7776 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.7- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه