دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/10/26
ساعت 19:05 2902 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2999 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.2 % درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/04/23
ساعت 16:08 7644 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7776 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.7- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه