دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/07/02
ساعت 14:22 7623 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7334 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.94 درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/04/10
ساعت 15:42 7929 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7538 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.2 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه