دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06
ساعت 18:45 3011 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3119 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.46% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/04/10
ساعت 15:42 7929 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7538 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.2 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه