دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/06/25
ساعت 16:23 6913 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7820 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %11.59- درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/04/10
ساعت 15:42 7929 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7538 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.2 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه