دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/06/31
ساعت 14:04 7312 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6833 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %6.55 درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/03/25
ساعت 16:08 7487 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.3% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه