دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/12/15
ساعت 19:23 3042 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2887 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل % 5.4 درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/03/25
ساعت 16:08 7487 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.3% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه