دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/03/23
ساعت 18:12 7476 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7483 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %0.093- درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/03/25
ساعت 16:08 7487 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.3% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه