دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/06/25
ساعت 16:23 6913 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7820 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %11.59- درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1398/03/25
ساعت 16:08 7487 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7316 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.3% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه