دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/23
ساعت 14:48 5605 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4652 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/03/06
ساعت 15:40 6870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6597 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.1 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه