دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 20:56 3937 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3444 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 14.3% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/03/06
ساعت 15:40 6870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6597 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.1 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه