دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/10/27
ساعت 19:11 2940 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2996 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.87%- درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1398/03/06
ساعت 15:40 6870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6597 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.1 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه