دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 20:56 3937 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3444 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 14.3% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/03/05
ساعت 14:40 6993 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6433 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.7 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه