دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1398/03/05
ساعت 14:40 6993 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6433 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.7 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه