دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/30
ساعت 00:45 4066 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4101 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -.85% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1397/12/11
ساعت 20:05 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه