دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/01/30
ساعت 15:21 4870 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3749 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 23% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1397/12/11
ساعت 20:05 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه