دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1401/05/15
ساعت 16:54 8723 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8015 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.83% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1397/12/11
ساعت 20:05 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه