دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/05/01
ساعت 15:07 7897 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8176 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3.5-% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1397/12/11
ساعت 20:05 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه