دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/10/26
ساعت 19:05 2902 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2999 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.2 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1397/12/11
ساعت 20:05 2862 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه