دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22
ساعت 15:27 5129 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4695 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 9.2% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01
ساعت 19:28 2780 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2941 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.47- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه