دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/07/04
ساعت 15:43 6543 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6990 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 6.39- درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01
ساعت 19:28 2780 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2941 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.47- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه