دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/12/10
ساعت 18:40 3113 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2882 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01
ساعت 19:28 2780 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2941 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.47- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه