دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1397/09/10
ساعت 18:00 2668 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2707 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -1.46% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه