دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/07/06
ساعت 14:21 7058 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7245 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 2.64-% درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1397/09/10
ساعت 18:00 2668 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2707 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -1.46% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه