دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1397/09/10
ساعت 18:00 2668 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2707 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -1.46% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه