دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1397/08/01
ساعت 23:07 4216 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3647 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 13.5 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه