دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1399/11/02
ساعت 18:41 3005 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2884 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 4.2% درصد
اوج مصرف روز سه‌شنبه مورخ 1397/08/01
ساعت 23:07 4216 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3647 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 13.5 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه