دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1397/05/21
ساعت 16:36 7754 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8013 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه