دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/10/27
ساعت 19:11 2940 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2996 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.87%- درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1397/05/21
ساعت 16:36 7754 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8013 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه