دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1397/05/21
ساعت 16:36 7754 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8013 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه