دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/07/05
ساعت 14:37 7242 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6852 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.3% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1397/05/21
ساعت 16:36 7754 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8013 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه