دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1397/05/21
ساعت 16:36 7754 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8013 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 3- درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه