دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/06/25
ساعت 16:23 6913 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7820 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %11.59- درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/03/28
ساعت 15:38 7876 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7678 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %2.51 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه