دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/06/31
ساعت 14:04 7312 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6833 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %6.55 درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/03/28
ساعت 15:38 7876 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7678 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %2.51 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه