دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06
ساعت 18:45 3011 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3119 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.46% درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/03/28
ساعت 15:38 7876 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7678 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %2.51 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه