دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/12/15
ساعت 19:23 3042 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2887 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل % 5.4 درصد
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1399/03/28
ساعت 15:38 7876 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7678 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %2.51 درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه