دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1400/10/26
ساعت 18:22 3210 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2902 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 10.6% درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/03/26
ساعت 16:14 7579 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8027 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -5.6 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه