دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/03/26
ساعت 16:14 7579 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8027 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -5.6 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه