دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/10/28
ساعت 19:36 2992 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3040 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.6- % درصد
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/03/26
ساعت 16:14 7579 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8027 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -5.6 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه