دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز پنجشنبه مورخ 1400/06/25
ساعت 16:23 6913 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7820 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %11.59- درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/03/25
ساعت 15:58 7331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7777 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.7- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه