دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06
ساعت 18:45 3011 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3119 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل -3.46% درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/03/25
ساعت 15:58 7331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7777 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.7- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه