دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1399/06/31
ساعت 14:04 7312 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6833 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل %6.55 درصد
اوج مصرف روز یکشنبه مورخ 1399/03/25
ساعت 15:58 7331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 7777 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 5.7- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه