دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1400/01/28
ساعت 15:19 4290 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 3627 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 18.3 درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/03/02
ساعت 15:16 6666 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 6179 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8% درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه