دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز دوشنبه مورخ 1400/09/15
ساعت 19:24 3226 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2977 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 8.3 % درصد
اوج مصرف روز شنبه مورخ 1399/02/20
ساعت 14:39 5187 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5122 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 1.2 % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه