دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/07/23
ساعت 14:48 5605 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 4652 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 17% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/02/19
ساعت 15:16 4576 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5398 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 15- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه