دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز چهارشنبه مورخ 1400/05/06
ساعت 15:31 8300 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 8322 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 0.26- % درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/02/19
ساعت 15:16 4576 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5398 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 15- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه