دسته بندی مطالب
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1400/11/01
ساعت 19:10 3331 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 2957 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 11.2% درصد
اوج مصرف روز جمعه مورخ 1399/02/19
ساعت 15:16 4576 مگاوات
مشابه مصرف در سال قبل 5398 مگاوات
درصد رشد نسبت به سال قبل 15- % درصد
Powered by DorsaPortal
بارگذاری چیدمان اولیه